ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแนวทางการประเมิน ITA online สพป.นศ.2
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ครูพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแนวทางการประเมิน ITA online สพป.นศ.2
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,11:41   อ่าน 6 ครั้ง