ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
แสดงความยินดีกำนันแหนบทองคำ
วันที่ 4 กันยายน 2563 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครูประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ครูพิไลภรณ์  ไชยผล และครูพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกำนันธนโชติ  มีบัว  กำนันตำบลเขาโร ที่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม  อหนบทองคำ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,11:30   อ่าน 6 ครั้ง