ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ รับเกียรติบัตรครูผู้สอน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ครูเสาวลักษณ์  ลักษณะ รับเกียรติบัตรครูผู้สอน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:53   อ่าน 5 ครั้ง