ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ครูใหญ่พบนักเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2563 พบลูกๆนักเรียน แจ้งเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนมัธยมศึกษา ,การสอบ NTของชั้น ป.3 ,การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ,การดูแลสุขภาพป้องกันไข้โรคติดต่อ และการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 การไปสมัครเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,16:14   อ่าน 157 ครั้ง