ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประธานเปิดการแสดงในกิจกรรมอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นประธานเปิดการแสดงในกิจกรรมอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย ของตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาโร พร้อมด้วยคณะครู ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ทั้งนี้นักเรียนได้แสดงออกถึงการป้องกันยาเสพติด การแก้ปัญหาและการแสดงออกถึงประชาธิปไตย และจะนำไปปฏิบัติและรณรงค์ภายในชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,15:45   อ่าน 176 ครั้ง