ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT
วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการ การเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ วิชาการ ดนตรี กีฬา ลูกเสือคุณธรร และสรุปผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,14:51   อ่าน 151 ครั้ง