ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล และหัวหน้าบริหารวิชาการ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล และหัวหน้าบริหารวิชาการ เพื่อขอมติกรรมการคัดเลือกครูย้ายลงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เพื่อจัดทำเสนอความเห็นรายงานการประชุมส่ง สพป.นศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,10:09   อ่าน 61 ครั้ง