ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เขาโร
วันที่ 31 มกราคม 2563 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโณงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ของ อบต.เขาโร ที่โรงเรียนวัดเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,14:37   อ่าน 28 ครั้ง