ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้ โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้ โดยดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กล่าวรายงานการจัดแข่งขัน มีสถาบันการศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๖
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,10:48   อ่าน 205 ครั้ง