ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบพัสดุ 2560 การบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ครูภัสมล  ตุ้งติก ครูธันย์ชนก  ชูเสน ครูพิไลภรณ์  ไชยผล อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบพัสดุ 2560 การบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

 
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,09:43   อ่าน 168 ครั้ง