ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัมนศึกษา คุณครูเสาวลักษณ์  ลักษณะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมประชุมผู้บริหารและครูวิชาการของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนวัดควนชม อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,09:22   อ่าน 193 ครั้ง