ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
อบรม Coding
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ครูภัสมล  ตุ้งติก ครูจรรยา  เชี่ยววิทย์ ครูกิตติพิชญ์  โนนเสนา และครูพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาการคำนวณ สพป.นศ.2 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,09:58   อ่าน 165 ครั้ง