ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) เข้าติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,09:38   อ่าน 114 ครั้ง