ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 9/2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน การเข้างานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ การเตรียมข้อมูลรับการตรวจโครงการอาหารกลางวัน การป้องกันวินาศภัย ของสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,09:19   อ่าน 77 ครั้ง