ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประเมินเข้มครูผู้ช่วย นางสาวภัสมล ตุ้งติก
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อม นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประเมินเข้มครูผู้ช่วย นางสาวภัสมล ตุ้งติก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และได้รับคำเสนอแนะจากท่าน ศึกษานิเทศก์ กาญจนา จิตรสำรวย จะส่งผลต่อการทำงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ต่อไป
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 1154 ครั้ง