ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นางกาญจนา จิตรสำรวย เยี่ยมนิเทศการสอนของ ครูภัสมล ครูเบญจรัตน์ และครูบุญสด
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 เยี่ยมนิเทศการสอนของ นางสาวภัสมล ตุ้งติก ,นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน และนายบุญสด บุญเกิด
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,18:27   อ่าน 351 ครั้ง