ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกผู้บริหารใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ประชุมคณะกรรมการสมาคม และสมาชิกผู้บริหารใหม่ ที่โรงเรียนบ้นหนองหว้า (ชมายนุกูล) โดย นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโณงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,18:22   อ่าน 365 ครั้ง