ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมปรับทีมงานครูวัยรุ่นสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และปรับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เสริมทัพครูเอกดนตรีเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนชั้นนำของ สพป.นศ.2(พ.ร.ก.การศึกษาด้วยครับ ครูได้รับรู้ถึงปัญหา พ.ร.ก.การศึกษา)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,16:22   อ่าน 105 ครั้ง