ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมรับมอบนโยบาย จาก สพฐ. และรับมอบนโยบายจาก ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์ผอ.สพป.นศ.2
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุริยา โนนเสนา ประชุมรับมอบนโยบาย จาก สพฐ. และรับมอบนโยบายจาก ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ในการเตรียม การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,16:18   อ่าน 149 ครั้ง