ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 พฤษภาคม 2562 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กับพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย...ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ณ อาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,16:16   อ่าน 100 ครั้ง