ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ดำเนินการจัดทำระบบประกันภัย นักเรียน ครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2562
วันที่ 22เมษายน 2562 นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมครูนิรมล โนนเสนา ดำเนินการจัดทำระบบประกันภัย นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 97 ครั้ง