ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร. บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 225 คน เพื่อหารือข้อราชการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้มีการมอบวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ รวมถึง ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2561 และมีการทำข้อตกลงผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปีของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่สังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 34 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดต่อไป ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 90 ครั้ง