ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบภารกิจให้นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน พร้อมคุณครูภัสมล ตุ้งติก คุณครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ คุณครูบุญสด บุญเกิด ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่พรุจูด สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเขาโร โดยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาโร 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,09:37   อ่าน 97 ครั้ง