ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียนวัดวังหีบ
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโณงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียนวัดวังหีบ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารโดย ผอ.ไพทูรย์ สุวรรณน้อย และคณะครู กรรมการสถานศึกษา สุดยอดโรงเรียนในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ห้องเรียนคุณภาพ สู่การพัฒนาผู้เรียนแบบยั่งยืน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,09:33   อ่าน 103 ครั้ง