ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุม 3/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมระดมสมองการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน SMET ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และส่งเสริม ONE STUDENT ONE SPORT ONE MUSIC กับNEW MODEL โดยครูรุ่นใหม่ตรงวิชาเอก และปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่สู่มาตรฐานสากล ไทยแลนด์ 4.00 
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,09:08   อ่าน 70 ครั้ง