ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา โนนเสนาพร้อมนางสาวพวงรัตน์ เพชรรา ครูโรงเรียนบ้านวังเต่า นางสาวผุสดี คำแหง ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อม เป็นคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ที่ห้องประชุมนายนบ นางจิบ อักษรนำ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,09:35   อ่าน 107 ครั้ง