ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ครูภัสมล อบรมสร้างความเข้าใจบุคลากรครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครูภัสมล ตุ้งติก อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,08:13   อ่าน 142 ครั้ง