ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ผอ.ประเสริฐ ธานีรัตน์ เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม.12 พร้อมด้วยนายประยูร  เกตุแก้ว ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง และนายกฤษปการ  เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูน เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เพื่อประสานงานการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลก้างปลาวิทยาคมคัพ 2562 โดยมี พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และครูประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ให้การต้อนรับ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถานศึกษา ในด้านต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน การทำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 4.0 โดยนายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และคณะครูที่มีการจัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดี ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 188 ครั้ง