ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตาม ให้กำลังใจ ร่วม PLC เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,15:24   อ่าน 182 ครั้ง