ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ต้อนรับ ผอ.ตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ร่วมต้อนรับ ผอ.ตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 189 ครั้ง