ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมลงนาม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมีนายไพรัตนื  รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธาน นายธนโชติ  มีบัว กำนันตำบลเขาโร นายเกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ผอ.รร.บ้านหนองท่อม นางพวงค์  ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน ม.8 ต.เขาโร นายสุริยา  โนนเสนา ผอ.รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นางจิรพรรณ  จันทบูรณ์  รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านนาพรุ นายประยูร  เกตุแก้ว  ผอ.รร.บ้านหนองปลิง นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย  ผอ.รร.บ้านวังเต่า  นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ  รักษาการแทน ผอ.รร.วัดเขาโร พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุมประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมประชุม และลงนามรับรองให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 296 ครั้ง