ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
วันอาทิตย์ที่ 23ธันวาคม 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยนายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานในพิธี และนายชำนาญ เกิดบัวทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร กล่าวรายงาน ณ สถาบันการเงินบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนี้ได้เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานในการประชุมและการลงนามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาโร คือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เพื่อเสนอไประดับอำเภอต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,08:02   อ่าน 240 ครั้ง