ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ นักเรียน สพป.นศ.2 ในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นี้
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 148 ครั้ง