ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ตรวจเยี่ยมและประเมินเข้มนางสาวธันย์ชนก ชูเสน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ,นางประนอม บุญสิทธิ์ ตรวจเยี่ยมและประเมินเข้มนางสาวธันย์ชนก ชูเสน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ห้องประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,08:13   อ่าน 191 ครั้ง