ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร
วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสุริยา โนนเสนา ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบหมายให้ครูศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ร่วมการประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2561,13:21   อ่าน 233 ครั้ง