ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมโครงการรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
วันที่ 13-15 กันยายน 2561 ครูพันธ์ทิพย์  สังข์วังเลาว์ ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อำเภอทุ่งใหญ่
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2561,13:11   อ่าน 270 ครั้ง