ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
วันที่ 11 กันยายน 2561 ครูธรรมรัตน์  ศรีชัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,09:38   อ่าน 130 ครั้ง