ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 9 กันยายน 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นายพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ และเด็กชายพีรพัฒน์  แจ้งจุล ร่วมการประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (Public Forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 214 ครั้ง