ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักการภารโรง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักการภารโรง เพื่อนำแนวนโยบาย จาก ผอ.สพป.นศ.2 สู่การปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,15:52   อ่าน 209 ครั้ง