ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
นางลดาวัลย์ บุญชนะ และนางสาวชลัดดา นาคีเพด นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,15:49   อ่าน 345 ครั้ง