ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มกราคม 2561 นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ นายธรรมรัตน์ ศรีชัย และนางประนอม บุญสิทธิ์ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 274 ครั้ง