ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ยินดีต้อนรับคุณครูบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน สาขาคณิตศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:01   อ่าน 298 ครั้ง