ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2561 โดยนายสมยศ ทองคงใหม่ ผอ.รร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ทั้งสังกัด สพม.12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสังกัดเทศบาท สังกัดการศึกาาพิเศษ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัด สพฐ. ของอำเภอทุ่งสง เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,11:07   อ่าน 278 ครั้ง