ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยท่าน ศน.กาญจนา จิตรสำรวย 
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 261 ครั้ง