ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานคณะครู PLC ทุ่งควายพัฒนศึกษา
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  ประกอบด้วย นางวรรณา  เลียบวงศ์ ,นางนิรมล  โนนเสนา ,นางลดาวัลย์  บุญชนะ ,นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ  อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู ที่โรงแรมแรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,09:35   อ่าน 58 ครั้ง