ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH TOGETHER" โดย นายวิทยา หอมเกตุ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยการอบรมพัฒนาบุคลากร มีผู้บริหารจำนวน 18 โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 275 คน การจัดการพัฒนาใช้เวลา 2วัน โดยวันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยากร นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และวันที่ 24 สิงหาคม 2560 พบ ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช การอบรมครั้งนี้ใช้สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 เป็นสถานที่ในการอบรมพัฒนา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,09:28   อ่าน 345 ครั้ง