ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
คณะครูอบรม GROWTH TOGETHER
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพบวิทยากรระดับประเทศ ศน.สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ศน.เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเข้าร่วมอบรม ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 343 ครั้ง