ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานคณะครู PLC ทุ่งควายพัฒนศึกษา
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรม Active Learning
นายประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ระหว่าง 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,13:38   อ่าน 66 ครั้ง