ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณตานบ อักษรนำ
คุณตานบ อักษรนำ ผู้มีคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมไว้อาลัย คุณตานบ อักษรนำ ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน ต่อ สพฐ. "คุณตานบ อักษรนำ เป็นคหบดี ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2555-2558 และบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จำนวน 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาท) โดยทางโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ส่งรายชื่อ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโล่เกียรติบัตรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา นับว่า คุณตานบ อักษรนำ คือบุคคลที่ทางโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จะได้จารึกชื่อในเกียรติยศของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2564,21:30   อ่าน 194 ครั้ง