ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจากโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,12:31   อ่าน 3229 ครั้ง